De Ark der behoudenis

18 naar u toe en zegt: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij metMij’ (Openb. 3:20).Hoe vol van genademoet Hij geweest zijnDie gezegd heeft: ‘Tot u, o mannen, roep Ik, en Mijn stem is tot der mensen kinderen’ (Spr. 8:4). Bedenk hoe lang u zonder Hem hebt geleefd, Zijn bloed hebt vertreden en Zijn nodigingen hebt veracht, en dat Hij nochtans al die tijd heeft staanwachten. Bedenk hoe lang u Hem hebt getergd sinds u ontwaakt bent en Hem tot leugenaar hebt gemaakt door Zijn Woord niet te geloven. Bedenk hoe lang Hij heeft staan wachten! Broeders, ook al is Hij vol van heerlijkheid, toch Hij is vol van genade. Wilt u zich niet door Hem laten zaligen? Is het veel wat Hij van u vraagt? Wilt u zich niet door Hem laten rechtvaardigen? Och broeders, indien u zo’n genadige Zaligmaker verwerpt, ‘hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?’ (Hebr. 2:3). Gewis, broeders, een eeuwigheid in de hel zalMniet te veel zijn voor hen die het bloed van Christus verachten! Ik bid u, broeders, ‘dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen hebben (2 Kor. 6:1b). Uweet niet hoe groot de schuld is van hem die vanavond naar huis gaat en Christus veracht. U weet niet hoe groot de schuld en het gevaar is wanneer u Hem veracht, Die zo’n bekwame alsook zo’n tedere Zaligmaker is. Amen.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==