Rens moet een huisdier

AVI M4 © 2016 Den Hertog BV, Houten ISBN 978 90 331 2775 5 Illustraties: Anita Engelen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige anderemanier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==