9789033130304

6 Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden (want Die het beloofd heeft, is getrouw). Hebreeën 10:23 Oorspronkelijke uitgave: The promising God a performing God, in: The Sermons and Practical Works, II vols. (Glasgow 1764-1765), vol. I, p. 690-704. Uit het Engels vertaald door N.A. Eikelenboom. © 2020 Den Hertog B.V. Houten ISBN 978 90 331 3030 4 www.uitgeverijdenhertog.nl Illustratie omslag: Jakobs droom. Schilderij van Ary de Vois (1660- 1680) (detail). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbes- tand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige anderemanier,zonder voorafgaande schriftelijke toestem- ming van de uitgever.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==