Moeder zijn in het licht van de eeuwigheid

12 oktober 2020 | Elise Pater-Mauritz

Tot enkele jaren geleden werkte ik als verpleegkundige in een hospice. In het afgelopen voorjaar mocht ik mijn werk in de zorg weer voor een paar maanden oppakken, vanwege het tekort aan personeel in de zorg. En elke keer weer als ik in nauw contact ben met mensen die weten dat het einde van hun leven dichtbij is, valt het me op: nu wordt duidelijk wat echt belangrijk voor mensen is.
Als je je eens voor zou stellen dat je 80 of 90 zou worden… Wat zou je je dan herinneren van alles wat je vandaag doet, nu je een jonge moeder bent? Hoe zou je dán kijken naar het leven dat je nu leidt, de manier waarop je nu je tijd besteed? Zou je dan (zoals ik vaak hoorde) spijt hebben: ‘Had ik maar meer tijd genomen om bij mijn kinderen te zijn.’ ‘Had ik maar meer rust gehad om hen lief te hebben en met hen te spreken over de Heere Jezus.’ ‘Had ik maar minder haast gehad.’
 
Wat in ons leven vandaag heeft waarde voor de eeuwigheid? Het boek Elke Dag Nieuw – roeping en verwachting voor moeders vandaag gaat over die vraag. ‘Wij zien ons leven, de tachtig jaar die we misschien op de wereld zijn en het stukje aarde dat we bewonen, het plezier dat we beleven en het verschil dat we maken. Maar onze eeuw en ons werelddeel zijn voor Hem maar een flinter van de eeuwigheid. “O God, prent de eeuwigheid op mijn netvlies,” was het gebed van Jonathan Edwards. De eeuwigheid op mijn netvlies, dat heb ik nodig, elke dag, om te kunnen werken op de plaats die de Heere me heeft gegeven.’
 
Wat eeuwig blijft
Als ik erover nadenk weet ik het wel, wat eeuwigheidswaarde heeft. De Heere zegt het zo duidelijk in Zijn Woord. Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid (Jesaja 40:8). Het zijn de goedertierenheid van de Heere en Zijn gerechtigheid die voor eeuwig blijven (Psalm 103:17). Het zijn niet ons huis, onze spullen, ons werk, onze vakanties, maar de zielen van onze kinderen en de mensen om ons heen, die waarde hebben voor de eeuwigheid.
Maar wat vergeet ik dat vaak! Wat ga ik vaak mee in de waan van de dag, in alles wat moet gebeuren, in lijstjes en taken en afspraken. Wat vult mijn tijd zich gemakkelijk op met dingen die belangrijk zijn voor het hier en nu, maar niet voor de eeuwigheid. Mijn zondige hart heeft vaak zelfs geen verlangen naar de eeuwige dingen, maar wordt steeds weer naar deze wereld, het hier en nu getrokken. ‘O God, prent de eeuwigheid op mijn netvlies.’ Laat het elke dag ons gebed zijn. Zodat we als door eeuwigheidsogen leren kijken naar ons leven, naar onze tijd, naar ons gezin. En naar de roeping waarmee de Heere ons geroepen heeft. 
In Mattheüs 24 zegt de Heere Jezus:
En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
Als we nu kijken naar de wereld om ons heen, dan kunnen we niet anders dan beamen: Het is als in de dagen van Noach. Er wordt gegeten en gedronken en men let niet op de tijd. Men ziet niet dat de Zoon des mensen eraan komt. En in jouw huis, jouw hart? Is het daar heel anders? Leef je met die realiteit, dat Hij komt?
 
Wat voorbij gaat
Wat is het verleidelijk om onze tijd en aandacht te richten op het tijdelijke in al die zegeningen. Om ons voortdurend druk te maken over gezond en lekker eten en drinken. Om eindeloos door webshops te grasduinen op zoek naar de leukste kleren voor onze kinderen. Om steeds maar weer druk te zijn met ons interieur. Allemaal niet verboden door de Heere, maar het gaat voorbij! Het is de tijdelijke kant van alle zegeningen waarmee Hij ons heeft gezegend.
Wat eeuwigheidswaarde heeft, is de goedertierenheid van de Heere en Zijn gerechtigheid. Dat betekent niet de hele dag bijbellezen. Dat betekent trouw zijn aan de roeping waarmee de Heere ons riep in ons huwelijk, in onze kinderen en in ons huis. Investeren in wat voor eeuwig blijft: de zielen van de mensen die de Heere ons heeft gegeven om voor te zorgen, in ons huis en daaromheen.
Ik merk dat ik dat elke keer weer vergeet. Dat ik elke keer weer naar mijn leven kijk door de bril van de tijd en niet van de eeuwigheid. Dan moet ik zoveel en het verzadigt nooit.
 
Hulpmiddel
Hoe zorg je ervoor dat je je tijd niet opvult met dingen die voorbij gaan? Hoe maak je echt ruimte voor de dingen die van waarde zijn? Uit die zoektocht vanuit het dagelijks leven, waarin ik het zo vaak vergeet, ontstond het idee voor de Elke Dag Nieuw agenda voor moeders. Deze agenda helpt je om eerst stil te staan, terug te kijken, te bezinnen. Je probeert te bedenken wat belangrijk is om je tijd aan te geven in het nieuwe jaar, in het licht van de eeuwigheid. Elke maand en elke week kijk je daarnaar terug en maak je tijd in je agenda voor die dingen die waarde hebben voor de eeuwigheid. Zodat niet je agenda over je leven regeert, maar een Ander Koning mag zijn.
 
En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid (1 Johannes 2:17).
Laten we daarom vooral elke dag Gods Woord lezen. Laten we elke dag beginnen met luisteren naar Zijn stem. Dat geeft het juiste perspectief. Dat richt onze blik op de eeuwige dingen.