Totdat Silo komt

8 © 2017 Den Hertog B.V. Houten ISBN 978 90 331 2857 8 www.uitgeverijdenhertog.nl Illustratie omslag: Detail interieur van de Hervormde Kerk te Oene (foto Arie van Elst) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveel- voudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mecha- nisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder vooraf- gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==