Gij zijt hun roem

20 op wonderlijke wijze gaf de Heere uitkomst. Eenweek na het verlaten van deHervormdeGemeente vanHuizenwerd hij ontboden door de moeder-overste die directrice was van een rooms- katholiek verzorgingscentrum in Laren. Zij was de dochter van een reder en had verstand van vis. Zij was erachter gekomen dat de visboer die tot dusver vis had geleverd, de zaak had bedrogen. De vis was van veel mindere kwaliteit geweest dan de man beweerde en dan op grond van de prijs mocht worden verwacht. Kleinwerd aangeboden voorlopig een maand op proef vis te leveren. Beviel het de moeder-overste, dan werd hem de klandizie gegund. Klein nam dit aanbod met beide handen aan. Wel gaf hij eerlijk aan dat hij niet alleen protestant was, maar ook op ds. P. Zandt, de lijsttrekker van de SGP, stemde. Zandt stond bekend om zijn zeer kritische houding ten opzichte van Rome. Klein vroeg de moeder-overste of dit geen bezwaar was. Haar antwoord was dat zij liever goede vis van een goede volgeling van Zandt had dan slechte vis van een slechte katholiek. De moeder-overste beval hem als kaas- en visboer ook bij anderen aan en al spoedig verkocht Klein meer dan vóór zijn kerkelijke overstap. Godsvrucht in het voorgeslacht Klein sprak vaak over het feit dat ook in zijn voorgeslacht de vreze des Heeren gevonden werd. Wetend dat hij ook zelf in Gods genade mocht delen, bewonderde hij Gods verbondstrouw. Dan sprak hij over de eenheid van geloof die de generaties met elkaar verbindt. Zijn oma van vaderszijde was afkomstig van Terschelling. Als kind had zij al diepe indrukken gehad van het feit dat een mens na het sterven God moet ontmoeten. Die indrukken hadden echter geen vrucht gedragen. Door haar huwelijk kwam zij in Huizen terecht. Een gemakkelijk huwelijk heeft zij niet gehad. Haar man was een dronkaard. Wel ging hij trouw naar de kerk.Als hij dan zaterdags stomdronkenwas geweest en zondags luidkeels in de kerk de psalmen meezong, is het wel gebeurd dat zijn vrouw zich niet kon beheersen. Zij rukte hem dan het psalmboek uit de hand en zei: ‘Houd je mond, spotter.’ Een begrijpelijke reactie, maar geen reactie die getuigt van zelfkennis en godsvrucht.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==