Laat de kinderen tot Mij komen

8 Oorspronkelijke titel: ‘Christ’s Favour to Little Children in a Sermon’, preached March 6, 1713, in: Miscellaneous Writings of Matthew Henry, London 1811. Uit het Engels vertaald door N.A. Eikelenboom. © 2017 Den Hertog B.V. Houten ISBN 978 90 331 2865 3 www.uitgeverijdenhertog.nl Illustratie omslag: Het avondgebed. Schilderij van P.E. Frère, 1857 (detail). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt,in enige vormof op enige wijze,hetzij digitaal, elektronisch,mechanisch,door fotokopieën,opnamen,of op enige anderemanier,zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==