Volg Mij!

18 van Zijn voetstappen. Het is een lijden met Hem, het één plant wordenmet Hem, dat wil zeggen: in gemeenschapmet Hem, in geloofsverenigingmetHem. InPsalm23 lezenwe dat deHerder Zijn schapen leidt in ‘het spoor der gerechtigheid’. Gaat het te ver als we in nieuwtestamentisch licht hier lezen dat Christus de Zijnen leidt in het spoor van Zijn borgtochtelijke gerechtig- heid? Juist zo gaat de volle diepte van dat psalmwoord open. In de oefeningen van het geloof worden Gods kinderen geleid in het spoor van de heilsfeiten. Zo leert het geloof de diepe betekenis van de heilsfeiten al meer verstaan. Zo wordt het wonder, dat in Christus alles te vinden is voor een verloren zondaar al groter. Zo zullen we al dieper verstaan dat niets in ons ligt, maar alles in Hem. In het drukken van de voetstappen vanChristus ligt geen enkele verdienste voor God. Christus heeft het verdiend. Hij heeft het alléén verdiend en volkómen verdiend.EnnumagdeKerk achter Hem aan komen. Er is geen zaliger werk dan Hem te volgen en het kruis Hem na te dragen. De navolging van Christus betekent dus dat de gestalte of het beeld van Christus in ons leven zichtbaar wordt. Zo blijft het gebed over: ‘OZoon,maakmij Uwbeeld gelijk!’ (Avondzang:7).

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==