9789033130656

19 Wat voor hen op afstand een profetie en een belofte van goede dingen was, is voor ons ten dele een geschiedenis van wat de Kerk onder het Evangelie in de inzettingen van het Evangelie lange tijd heeft genoten, enwat nu nog altijd voor ons wordt bereid, als wij kinderen van Sion zijn. Ten dele zijn ze een belofte aan al Gods kinderen, nu meer in het bijzonder wanneer zij wachten op de Heere en naar Hem uitzien in de inzettingen van de ere- dienst, zoals u dit vandaag doet. De goede dingen zijn al voor u bereid als u tot dat volk behoort. Ze worden u nu aangeboden en aan u geschonken. Hier ziet u dan tot welk feestmaal u wordt genodigd, wanneer u samenge- roepen wordt om vandaag in de evangelische inzettingen van de eredienst uw hoop op de Heere te vestigen; meer in het bijzonder is het dat de inzet- ting van het Heilig Avondmaal aanspraak maakt op een betrokken-zijn op deze belofte, zoals die heel dicht komt bij de gelijkenis waarvan in de tekst gebruikwordt gemaakt, omandere redenen diewe zouden kunnen noemen maar niet te vermelden. U kunt er niet omheen: u moet toegeven dat hier een beschrijving is van een groots feestmaal, en dat het heel terecht is nu hierover te horen, terwijl er een gemeente bijeengekomen is om een feestmaal te houden. Misschien echter hebt u enige twijfel als het gaat over uw betrokkenheid bij het feest- maal dat in de tekst wordt genoemd. Welnu, als dat zo is, vinden wij het redelijk dat u op dit punt tevredengesteld wordt. Vandaag echter hebben wij veel werk te doen, en omdat de tijd kostbaar is, moeten we de gebrui- kelijke werkwijze laten rusten, en datgene kiezen wat past bij de tekst en het beste uwmoeilijkheden kanwegnemen.Wij zullen bovendien alles aan uw geweten voorleggen en ook het oogmerk van deze samenkomst.Welnu dan, om meteen tot de zaak te komen: de tekst komt met een antwoord op enkele vragen, waarvan u misschien wenst dat die een bevredigend antwoord zal geven. U zegt misschien: hier wordt over een feestmaal gesproken, maar wij zou- den graag willen weten: Ten eerste. Waar kunnen we dat feestmaal verwachten? Ten tweede. Is het zeker dat we het daar kunnen houden?

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==