Auteur: Kooijmans, Ed
Titel: Luther in beeld
Ondertitel: Een portret van de reformator uit zijn geschriften
ISBN: 9789033128264
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk

500 jaar Reformatie, een feit bij uitstek om bij stil te staan. Immers, de Reformatie is nooit af, maar een voortdurend proces. Wie gereformeerd wil zijn, moet steeds weer gereformeerd worden.

De naam van Maarten Luther is onlosmakelijk aan de Reformatie verbonden. Hij was de man van het eerste uur. Om die reden noemde Johannes Calvijn hem ‘een uitnemende herder en dienaar van Christus’ en ‘mijn hooggeëerde vader in Christus’.

In dit boek wordt de betekenis van Luther niet herdacht door veel over hem te vertellen, maar door hem zelf aan het woord te laten. Deze keus is ingegeven door de overtuiging dat de reformator zich het best uit zijn geschriften laat kennen. Daarin heeft hij zijn diepste drijfveren vertolkt.

In dit boek vormen nieuw vertaalde fragmenten uit Luthers werken de hoofdlijn, terwijl daartussen episoden uit zijn leven de verbindende schakels vormen. Zo ontstaat het portret van de reformator, door hemzelf geschilderd en met zijn eigen penseel van de nodige kleurnuances voorzien.

Voorzien van een Woord vooraf door ds. J. Roos.

Kooijmans, Ed

Ed Kooijmans (1950) was jarenlang als neerlandicus verbonden aan het Van Lodenstein College in Amersfoort. Daarnaast deed hij onderzoek naar de geschiedenis van het geestelijke lied, wat onder meer resulteerde in de uitgave van de liedbundel Uit Sions zalen. Als dirigent leidde hij verschillende koren, waarvoor hij liedzettingen en ook enkele grotere koorwerken componeerde.Meer boeken van deze auteur
2 mei 2017, recensie geplaatst bij: Reformatorische Omroep
In dit goedverzorgde boek komt Luther zelf aan het woord. Je kunt de reformator het beste leren kennen door hem zelf aan het woord te laten.
Lees meer...

19 mei 2017, recensie geplaatst in: Eilandennieuws
Nieuw vertaalde fragmenten uit Luterhs werk vormen de rode draad in dit boek, aangevuld met episoden uit zijn leven.
Lees meer...

30 juni 2017, recensie geplaatst in: Nederlands Dagblad
Het interessante van deze uitgave is dat Maarten Luther zelf aan het woord komt.
Lees meer...

10 augustus 2017, recensie in: De Wachter Sions
Luther zelf aan het woord. Lees meer...

17 augustus 2017, artikel in: Reformatorisch Dagblad
'In dit boekje schildert oud-Lodensteindocent Ede Kooijmans een portret van de reformator uit zijn geschriften.' Lees meer...

27 september 2017, recensie in: Gomarus
'Een interessant boekje, dat de lezer een beeld geeft van Luther.' Lees meer...

13 oktober 2017, recensie in: Om Sions wil
'De heer Kooijmans laat zich vanuit de diverse inleidingen kennen als een Lutherkenner bij uitstek. Hij heeft met dit boek Luther op een toegankelijke wijze onder de aandacht gebracht van het brede publiek. Zeer lezenswaardig.' Lees meer...

26 oktober 2017, recensie in: GezinsGids
'Deze korte kennismaking met Luthers werken getuigt van belezenheid en studie.' Lees meer...