De Ark der behoudenis

6 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Hebreeën 2:3a 1e druk 1992 2e druk 1993 3e druk 1993 4e druk 1996 5e (herziene) druk 2018 Uit het Engels vertaald en ingeleid door ds. M. Krijgsman. © 1992 Den Hertog B.V., Houten ISBN 978 90 331 2871 4 www.uitgeverijdenhertog.nl Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze uitgavemag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoma- tiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==