Schat uit de zee

6 AVI E4 © 2018 Den Hertog B.V., Houten ISBN 978 90 331 2906 3 www.uitgeverijdenhertog.nl Illustraties: Leontine de Boer-Gaasenbeek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schrif- telijke toestemming van de uitgever.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==