Op de leerschool van het gebed

20 werd het ooit uwgrootste ellende uw ellende niet te kennen? Velen weten niet, wensen dit ook niet te weten, maar trachten zichzelf uit hun ellende te verlossen. Er is een volk op de wereld dat maar één ellendige leert kennen, en dat zijn zijzelf. Dezulken hoort men met Paulus uitroepen: ‘Ik ellendig mens ...’ Wanneer gij nog vreemdeling zijt aan uw ellendestaat, vraag of de Heere uw ogen daarvoor opent. Misschien zijn er onder de lezers die eerlijk moeten bekennen ellendig te zijn en die uit de diepte van hun ellende dag en nacht tot God roepen,maar die niet durven en kunnen zeggen: ‘En deHeere hoorde en verlostemij uit al mijn benauwdheden.’Uzoudenwe toe willen roepen: ‘Zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewis- selijk komen en niet achterblijven.’Weet dat Gods tijd de beste tijd is. Denk aan de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, opdat men altijd bidden zou en niet vertragen. Zelfs de onrechtvaardige rechter hoorde het geroep van de arme weduwe. ZouGod dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen? Uit diepten van ellenden, Roep ik, met mond en hart, Tot U, Die heil kunt zenden; O Heer ’, aanschouw mijn smart; Wil naar mijn smeking horen; Merk op mijn jammerklacht; Verleen mij gunstig’ oren, Daar ’k in mijn druk versmacht.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==